بهترین نرم افزار صنعتی چیه در رشته مهندسی مکانیک. ؟ و نظرتون در مورد NX زیمنس چیه؟


English content